• aerosoli

    1.2.1 tai aerosolipullo tarkoittaa kohdan vaatimukset täyttävää kertakäyttöön tarkoitettua metalli-, lasi- tai muoviastiaa, joka sisältää puristettua, nesteytettyä tai paineen alaisena liuotettua kaasua, ja joka lisäksi voi sisältää nestettä, tahnaa tai jauhetta. (6.2.6) Aerosolipullot on varustettu sumutuslaitteilla, jotka mahdollistavat sisällön suihkuttamisen kiinteinä tai nestemäisinä hiukkasina kaasususpensiossa, kuten vaahtona, pastana tai jauheena,…

  • paineelliset kemikaalit

    2.2.2.1.7 Paineelliset kemikaalit (UN 3500 – 3505) kuuluvat yhteen seuraavista ryhmistä vaaraominaisuuksiensa perusteella: A tukahduttava F palava T myrkyllinen C syövyttävä FC palava, syövyttävä TF myrkyllinen, palava Luokitus perustuu ainesosien vaaraominaisuuksiin eri olomuodossa: ponnekaasu, neste, tai kiinteä aine.