• EX/II

  9.1.1.2 ja EX/III ovat luokan 1 (räjähteet) vaarallisten aineiden yli vapaarajan meneviin kuljetuksiin hyväksyttyjä ajoneuvoja. MEMUt, eli liikkuvat räjähdevalmistusyksiköt rinnastetaan EX/III ajoneuvoihin. Lue; Kuljetettavien vaarallisten aineiden määrän rajoittaminen

 • EX/III

  9.1.1.2 ja EX/II ovat luokan 1 (räjähteet) vaarallisten aineiden yli vapaarajan meneviin kuljetuksiin hyväksyttyjä ajoneuvoja. MEMUt, eli liikkuvat räjähdevalmistusyksiköt rinnastetaan EX/III ajoneuvoihin. Lue; Kuljetettavien vaarallisten aineiden määrän rajoittaminen

 • hyväksymistodistus

  9.1.3.1 Osoituksena siitä, että EX/II-, EX/III-, FL- ja AT-ajoneuvo ja MEMU täyttää vaatimukset, Liikenne- ja viestintäviraston valtuuttama taho myöntää VAK/ADR-hyväksymistodistuksen  jokaiselle hyväksytysti tarkastetulle ajoneuvolle tai ajoneuvolle, jolle on annettu vakuutus siitä, että vaatimukset on täytetty. Tämä koskee räjähde- (EX/II ja EX/III) ja säiliökuljetuksia (FL ja AT). Hyväksymistodistus on oltava mukana…

 • hyväksyntä, ADR-

  9.1.1.2 ”ADR-hyväksyntä” tarkoittaa VAK-hyväksyntää vastaavaa ajoneuvolle tai MEMUlle kansainväliseen ADR-liikenteeseen annettua hyväksyntää Lue; Ajoneuvon rakennetta ja hyväksyntää koskevat määräykset

 • hyväksyntä, VAK-

  (laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994/719 7 a §) Liikenne- ja viestintävirasto voi tyyppihyväksyä vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun ajoneuvon. Lisäksi vaarallisten aineiden kuljetuksessa käytettävä säiliöajoneuvo ja räjähteiden kuljetuksessa käytettävä ajoneuvo on hyväksyttävä vaarallisten aineiden kuljetukseen (VAK-hyväksyntä) ja tämän jälkeen katsastettava vuosittain (VAK-katsastus), jos ajoneuvossa kuljetetaan vähäistä suurempia määriä vaarallisia aineita. 9.1.1.2 ”VAK-hyväksyntä”…