yhdistetty perusajolupa

(YP) tarkoittaa ADR-perusajoluvan, räjähdeajoluvan ja radioaktiivisten aineiden ajoluvan sisältävän yhdistetyn peruskurssin ja sitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella myönnettävää ajolupaa. Luvalla saa kuljettaa vaarallisia aineita Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen (VAK_tiemaarays_LIITTEET) 1.1.3.6.3…

väliaikainen ajolupa

(ADR) tarkoittaa kirjallista lupaa, joka ADR -ajoluvan hakijan pyynnöstä ajolupakokeen vastaanottaja voi erityisistä syistä luovuttaa hakijalle, jos ajoluvan myöntämiselle asetetut vaatimukset täyttyvät ja ajolupakoe on suoritettu hyväksytysti. Väliaikainen lupa on…

vapaaraja

tarkoittaa kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyvää vapautusta. Vapaaraja riippuu aineen kuljetuskategoriasta, joita on yhteensä viisi kappaletta (0-4). Aineet on lajiteltu kuljetuskategorioihin vaarallisuutensa perusteella. (1.1.3.6.2) Jos kuljetusyksikössä kuljetettavien vaarallisten aineiden määrät eivät…