SCR-järjestelmä

on typen oksidien poistojärjestelmä ja pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä. Se parantaa dieselmoottorin lämpöhyötysuhdetta. Käynnistämisvaiheessa SCR-järjestelmä tekee useita testejä, joilla varmistutaan järjestelmän normaalitoiminnasta. Vian, tai esimerkiksi urea-vesi-liuoksen loputtua järjestelmä rajoittaa moottorin vääntömomenttia lainsäädännön…

SCR-katalysaattori

asennetaan dieselmoottoreiden pakoputkistoon. Katalysaattori toimii urea-vesi-liuoksella, jota suihkutetaan pakokaasun sekaan ennen katalysaattoria.

Adblue

on ureasta ja kemiallisesti puhdistetusta vedestä tehtävän liuoksen kauppanimi. Liuoksen vahvuus on 32,5 %. Sitä käytetään dieselkäyttöisten ajoneuvojen pakokaasujen typen oksidien päästöjen alentamiseen. Adblue liuos jäätyy jo -11 asteessa, siksi…