ryhmän B vaaralliset aineet

1.9.6.4 Tieliikennelaissa esitetty C8 merkki yhdessä H15 lisäkilven kanssa käytettynä koskee seuraavien vaarallisten aineiden kuljetusten läpiajoa (ns. läpiajokielto, ryhmä B):

ryhmän A vaaralliset aineet

1.9.6.3 Tieliikennelaissa esitetty C8 merkki yhdessä H14 lisäkilven kanssa käytettynä koskee seuraavien vaarallisten aineiden kuljetuksia (ryhmä A):

kuljetuskielto

Vaarallisten aineiden kuljetuskielto osoitetaan liikennemerkillä nro. 318. Liikennemerkkiä täydennetään lisäkilvellä. Lue A-VAK ja B-VAK.

alueellinen kuljetusrajoitus

Liikenne- ja viestintävirasto voi kunnan perustellusta esityksestä rajoittaa vaarallisten aineiden kuljetusta tietyllä alueella, tiellä tai tien osalla, jos kuljetus siellä voi aiheuttaa huomattavaa vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Rajoitusta asetettaessa…

yleinen kuljetusrajoitus

Vaarallista ainetta ei saa kuljettaa, jos kuljetuksesta aiheutuisi aineen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun ominaisuuden vuoksi ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle vaaraa, jota ei voi pakkaamista tai kuormaamista koskevin…

B-VAK

eli läpiajokielto (kielto- ja rajoitusmerkki nro 318 ja lisäkilpi nro 849) rajoittaa läpiajoa, mutta mahdollistaa merkin vaikutusalueelle siirtymisen purkamista tai lastausta varten. Koskee ainoastaan kuljetuksia yli vapaarajan. lue; ryhmän B…

A-VAK

Liikennemerkillä n:o 318 ja lisäkilvellä n:o 848 (A-Vak) osoitetaan, että kielto koskee ryhmän A vaarallisten aineiden kuljetuksia. Merkki kieltää sen rajoittamalle alueelle ajamisen kokonaan määritellyissä kuljetuksissa. Rajoitukset eivät koska vapaarajan alittavia…