kuljetusindeksi

lyhenne TI (transport index) on radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa kollille, lisäpäällykselle, kontille tai pakkaamattomalle LSA-I:lle tai SCO-I:lle määritelty numeerinen arvo, jota käytetään säteilyaltistuksen valvonnassa. (vertaa; kriittisyysturvallisuusindeksi) Yksittäisen kollin tai lisäpäällyksen kuljetusindeksi…

kriittisyysturvallisuusindeksi

lyhenne CSI (criticality safety index) tarkoittaa radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa fissiiliä ainetta sisältävälle kollille, lisäpäällykselle tai kontille määriteltyä CSI-arvoa. Tätä arvoa käytetään yhdessä pidettävien kollien, lisäpäällyksien tai konttien lukumäärän valvonnassa. (vertaa;…