• kriittisyysturvallisuusindeksi

    1.2.1 lyhenne CSI (criticality safety index) tarkoittaa radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa fissiiliä ainetta sisältävälle kollille, lisäpäällykselle tai kontille määriteltyä CSI-arvoa. Tätä arvoa käytetään yhdessä pidettävien kollien, lisäpäällyksien tai konttien lukumäärän valvonnassa. (vertaa; kuljetusindeksi) 5.1.5.3.3 Jokaisen lisäpäällyksen ja kontin kriittisyysturvallisuusindeksi on määritettävä (5.1.5.3). Määritys tapahtuu laskemalla kollien CSI-arvot yhteen. Samaa menetelmää on…

  • kuljetusindeksi

    Kollin kuljetusindeksi, TI (Transport Index), kuvaa radioaktiivisen aineen lähettämän ionisoivan säteilyn voimakkuutta (annosnopeutta). Kuljetusindeksi määritetään (LVMa, liite A, 5.1.5.3) mittaamalla säteilyn annosnopeus yhden metrin etäisyydeltä kollin pinnasta. Mittauksessa haetaan sellainen suunta, mistä saadaan korkein lukema. Jos yksikkönä on μSv/h, jaetaan lukuarvo kymmenellä. Kuljetusindeksi saadaan pyöristämällä saatu lukuarvo yhteen desimaaliin ylöspäin….