radioaktiivinen aine

2.2.7.1.1 tarkoittaa radionuklideja sisältävää ainetta, jonka aktiivisuuspitoisuus ja kokonaisaktiivisuus lähetyksessä ylittää kohdissa 2.2.7.2.2.1 – 2.2.7.2.2.6 määritellyt rajat.