• aine, radioaktiivinen

    2.2.7.1.1 tarkoittaa radionuklideja sisältävää ainetta, jonka aktiivisuuspitoisuus (Bq/g) ja kokonaisaktiivisuus (Bq) lähetyksessä ylittää kohdissa 2.2.7.2.2.1 – 2.2.7.2.2.6 määritellyt rajat. stuk.fi Kuljetusmääräyksissä radioaktiivisella aineella tarkoitetaan ainetta, jonka aktiivisuuspitoisuus (Bq/g) ja kokonaisaktiivisuus (Bq) lähetyksessä ylittävät LVMa:ssa annetut nuklidikohtaiset raja-arvot (LVMa, liite A, 2.2.7)