• aine, itsereaktiivisten aineiden kaltaiset

    2.2.41.1.19 Aineet jotka: (a) koesarjojen 1 ja 2 mukaan kuuluivat luokkaan 1, mutta jotka koesarjan 6 perusteella vapautuvat luokan 1 määräyksistä, (b) eivät ole luokan 4.1 itsereaktiivisia aineita, ja (c) eivät ole luokan 5.1 tai 5.2 aineita, luokitellaan kuuluviksi luokkaan 4.1. Näitä nimikkeitä ovat UN 2956, 3241, 3242 ja 3251