• tunnelirajoitus

    1.9.5.1 Vak-lain 14 b § mukaan Liikenne- ja viestintävirasto voi rajoittaa vaarallisten aineiden kuljetusta tunnelissa. Sovellettaessa vaarallisia aineita kuljettavien ajoneuvojen läpikulkurajoituksia tunneleissa Liikenne- ja viestintäviraston on luokiteltava tunneli yhteen tunneliluokista. Huomioon on otettava tunnelin erityispiirteet, riskiarviointi sisältäen vaihtoehtoisten reittien ja kuljetusmuotojen käyttömahdollisuudet ja sopivuus sekä liikenteen ohjaus. Sama tunneli voidaan…