tunneliluokka E

Rajoitus kaikille vaarallisten aineiden kuljetuksille lukuun ottamatta niitä, joille on merkitty ”(-)” VAK-taulukon A sarakkeessa (15), sekä kaikille LQ aineille (rajoitetut määrät pakatuille vaarallisille aineille), kun kokonaisbruttomassa ylittää 8 tonnia…

tunneliluokka D

Rajoitus vaarallisten aineiden kuljetuksille, jotka voivat aiheuttaa erittäin suuren räjähdyksen, suuren räjähdyksen, laajan myrkyllisen vuodon tai laajan tulipalon. Tähän luokkaan kuuluvat vaaralliset aineet, joiden kuljetus on rajoitettu tunneliluokassa B ja…

tunneliluokka C

Rajoitus vaarallisten aineiden kuljetuksille, jotka voivat aiheuttaa erittäin suuren räjähdyksen, suuren räjähdyksen tai laajan myrkyllisen vuodon. Tähän luokkaan kuuluvat vaaralliset aineet, joiden kuljetus on rajoitettu tunneliluokassa B ja lisäksi kuljetusmääräyksissä…

tunneliluokka B

tarkoittaa rajoitusta vaarallisten aineiden kuljetuksille, jotka voivat aiheuttaa erittäin suuren räjähdyksen. Kuljetusmääräyksissä on eritelty ne vaaralliset aineet, joiden katsotaan täyttävän nämä kriteerit. (1.9.5.2.2)  

tunneliluokka A

tarkoittaa ettei rajoituksia vaarallisten aineiden kuljetuksille ole. (1.9.5.2.2)