vapaaraja

tarkoittaa kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyvää vapautusta. Vapaaraja riippuu aineen kuljetuskategoriasta, joita on yhteensä viisi kappaletta (0-4). Aineet on lajiteltu kuljetuskategorioihin vaarallisuutensa perusteella. (1.1.3.6.2) Jos kuljetusyksikössä kuljetettavien vaarallisten aineiden määrät eivät…