• vapaaraja

    tarkoittaa kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyvää vapautusta. Vapaaraja riippuu aineen kuljetuskategoriasta, joita on yhteensä viisi kappaletta (0-4). Aineet on lajiteltu kuljetuskategorioihin vaarallisuutensa perusteella. (1.1.3.6.2) Jos kuljetusyksikössä kuljetettavien vaarallisten aineiden määrät eivät ylitä vapaarajataulukossa määrättyä enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti (taulukko sarake 3), eli vapaarajaa, ei näitä aineita kuljetettaessa kappaletavarana samassa kuljetusyksikössä tarvitse soveltaa…