vapaarajataulukko

tarkoittaa kuljetusmääräyksissä, kohdassa 1.1.3.6.3 kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyvät vapautukset, käytettyä taulukkoa. Vapaarajataulukon perusteella voidaan tarkastaa aine kohtaisesti kuljetuskategorian osoittama vapaaraja, jolloin kuljetus vapautuu tietyistä määräyksistä, esimerkiksi ajolupa vaatimuksesta. VAK_tiemaarays_LIITTEET-1_Vapaarajataulukko Lue Vapaarajan…

enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti

1.1.3.6.3 tarkoittaa vapaarajataulukon sarakkeessa 3 mainittua aineelle määrättyä vapaarajaa. Enimmäismäärät on määritelty seuraavasti: – esineille enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti tarkoittaa esineiden kokonaismassaa kilogrammoina ilman pakkausta – luokan 1 esineille ja välineille…

kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyvät vapautukset

(1.1.3.6) tarkoittavat vapautuksia kuljetusmääräyksistä alla mainituin perustein. Tätä varten vaaralliset aineet on jaoteltu kuljetuskategorioihin 0, 1, 2, 3 tai 4. (1.1.3.6.1 tyhjät ja puhdistamattomat pakkaukset) Kuljetuskategoriaan 0 kuuluvia vaarallisia aineita…

vapaaraja

tarkoittaa kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyvää vapautusta. Vapaaraja riippuu aineen kuljetuskategoriasta, joita on yhteensä viisi kappaletta (0-4). Aineet on lajiteltu kuljetuskategorioihin vaarallisuutensa perusteella. (1.1.3.6.2) Jos kuljetusyksikössä kuljetettavien vaarallisten aineiden määrät eivät…

kuljetuskategoria

1.1.3.6 kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyvät vapautukset kohtaa varten, on kuljetusmääräyksissä vaaralliset aineet jaoteltu kuljetuskategorioihin. Kategoria on ilmoitettu kullekin aineelle taulukko A:n sarakkeessa 15. Kuljetuskategoria määrittää kullekin aineelle enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti…