STF

eli standard tension force eli standardinmukainen kiristysvoima. Tämä on sidontavyön kiristysvoima, kun rataslukko on kiristetty normaaliin käsikireyteen (SHF). Todellinen kiristysvoima voi olla suurempi tai pienempi kuin STF. Standardin mukainen kiristysvoima…

standardi

on toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukainen ratkaisu. Suomessa käytössä olevia standareja ovat; SFS, SFS-EN, SFS-ISO ja SFS-EN ISO

SHF

eli standard hand force eli normaali käsikireys. SHF on sidontavälineen merkintä, jolla saadaan aikaan standardinmukainen kiristysvoima (STF). SHF-arvo on voima minkä keskiverto käyttäjä voi käsikiristimen kautta saada aikaan. Arvoa ei…

SFS-ISO

tarkoittaa Suomessa voimassa olevaa kansainvälistä standardia.

SFS-EN ISO

tarkoittaa Suomessa ja Euroopassa voimassa olevaa kansainvälistä standardia.

SFS-EN

tarkoittaa Suomessa voimassa olevaa eurooppalaista standardia. Esimerkiksi SFS-EN 12195-1:2010.