liikekitka

Liikekitka pyrkii pysäyttämään kappaleen jo alkaneen liikkeen. Liikekitka vaikuttaa siis silloin, kun kappaleella on jokin liikenopeus. Liikekitka on yleensä pienempi kuin kappaleen lepokitka.

lepokitka

Lepokitka pyrkii vastustamaan kappaleen liikkeelle lähtöä. Lepokitka vaikuttaa siis kappaleen nopeuden ollessa nolla. Lepokitka on yleensä suurempi kuin kappaleen liikekitka.

watti

(W) on SI-järjestelmän tehon ja säteilyvirran yksikkö. Teho on yksi watti, kun voimakone tuottaa tai kuormakone kuluttaa joulen energiaa sekunnissa. Watin teholla voi siis nostaa omenan (102 g) metrin korkeuteen…

sievert

(Sv), lausutaan siivert, on SI-järjestelmän mukainen säteilyannoksen yksikkö, jolla ilmoitetaan ihmisen saaman säteilyannoksen määrä ja terveydellinen haitta. Yhden sievertin henkilöannoksen arvioidaan aiheuttavan ihmisessä kuolemaan johtavan syövän tämän elinaikana noin 5…

ylipaine

on absoluuttisen paineen ja kulloinkin vallitsevan ulkoilman paineen ero. Esimerkiksi paineilmajarrujärjestelmän paineet ilmoitetaan ylipaineina. Paineen yksikkö on 0,1 MPa (megapascal) = 1 bar (baari) = 10 N(ewton)/cm² (neliösenttimetri potenssiin kaksi)…

paine

Paine ( p) on suure, joka ilmaisee pinta-alayksikköön kohdistuvaa kohtisuoraa voimaa. Matemaattisesti paine ilmaistaan muodossa; p = F/A. Ylipaine tai alipaine ilmaisee erotusta ympäröivän ilmakehän paineeseen.

Newton

(N) on SI-järjestelmässä voiman yksikkö. Yksi newton on voima, joka antaa yhden kilogramman massalle kiihtyvyyden 1 m/s2. Newton on siis johdannaisyksikkö, jonka määritelmä perustuu perusyksikköjen kilogramma (kg), metri (m) ja…

neliöjalka

(ft²) Metrijärjestelmän termein neliöjalka on neliö, jonka sivut on 0,3048 metriä. Yksi neliöjalka vastaa 0.09290304 neliömetriä. (lähde: wikipedia.fi)

voiman momentti

(M) on mekaniikassa suure, joka kuvaa systeemiin kohdistuvaa vääntövaikutusta. Momenttia voidaankin epätäsmällisesti ajatella kappaletta ”pyörittävänä voimana”. Momentti lasketaan vääntävän voiman ja vipuvarren ristitulona. Momentin SI-järjestelmän mukainen yksikkö on newtonmetri (Nm). (lähde: wikipedia.fi) ks. newtonmetri

megajoule

on työn ja energian yksikön Joulen SI-järjestelmän mukainen kerroin 106