alipaine

tarkoittaa kohteen pienempää painetta verrattuna ympäristöön.

AT-hyväksyntä

on vaarallisten aineiden säiliökuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen hyväksyntä. AT ajoneuvoilla kuljetetaan muita vaarallisia aineita kuin FL luokituksen saaneilla ajoneuvoilla.

alipaineventtiili

tarkoittaa paineen vaikutuksesta automaattisesti toimivaa, jousikuormitettua laitetta, jonka tarkoituksena on estää liian suuren sisäisen alipaineen kehittyminen säiliössä. (VAK_tiemaarays_LIITTEET) Alipaineventtiili on tekninen turvalaite, joka avautuu, kun suljetun tilan paine laskee säädetyn rajan alle…

alipaineellinen jätesäiliö

tarkoittaa kiinteää tai irrotettavaa säiliötä, säiliökonttia taikka säiliövaihtokoria, jota käytetään ensisijaisesti vaarallisten jätteiden kuljetukseen, ja jossa on erityinen rakenne ja/tai laite helpottamassa jätteiden täyttämistä ja tyhjentämistä luvussa 6.10 esitetyllä tavalla….

ADR-hyväksymistodistus

koskee räjähde- (EX/II ja EX/III) ja säiliökuljetuksia (FL ja AT). Hyväksymistodistus on oltava mukana ajoneuvossa, jota koskee ADR -hyväksyntävaatimus. Osoituksena siitä, että EX/II-, EX/III-, FL- ja AT-ajoneuvo ja MEMU täyttää…