luokka 9

Muut vaaralliset aineet ja esineet. Luokkaan 9 kuuluvat aineet ja esineet, jotka aiheuttavat kuljetuksen aikana vaaran, jota ei ole mainittu muissa luokissa. (2.2.9.1.1)  

luokituskoodi

muodostuu kirjaimista ja numeroista ja kertoo jotain aineen kemiallisista ominaisuuksista. Luokituskoodi muodostuu eri luokissa seuraavasti; 3.2.1 Luokka 1 (räjähteet) – vaarallisuusluokan numero + yhteensopivuusryhmän kirjain Luokka 2 (kaasut) – kaasujen…