puoliintumisaika

on aika, jonka kuluessa radioaktiivisen aineen määrä vähenee puoleen radioaktiivisen hajoamisen seurauksena eli puolet aineesta muuttuu muuksi aineeksi. Jokaisella radioaktiivisella aineella on sille ominainen puoliintumisaika. (stuk.fi)

beetasäteily

tarkoittaa elektroneista tai positroneista koostuvaa säteilyä, joka on radioaktiivisen aineen (esimerkiksi C-14) lähettämää ionisoivaa hiukkassäteilyä. Beetasäteily on melko läpitunkevaa ja voi olla vaarallista varsinkin, jos sitä lähettävää ainetta joutuu iholle…

peruskolli

(radioaktiiviset aineet) Kollit saa luokitella peruskolliksi, jos ne täyttävät yhden seuraavista ehdoista: (a) ne ovat aiemmin radioaktiivista ainetta sisältäneitä tyhjiä kolleja, (b) ne sisältävät kojeita tai valmisteita, joiden aktiivisuus ei…

A-tyypin kolli

on radioaktiivisten aineiden pakkaamiseen käytetty kolli tyyppi. A-tyypin kolleja on kiinteille, nestemäisille ja kaasumaisille aineille. Radioaktiivista ainetta sisältävän kollin saa luokitella A-tyypin kolliksi edellyttäen, että kuljetusmääräysten ehdot täyttyvät.   (2.2.7.2.4.4)…

fissiilit aineet

tarkoittavat aineita, joissa on yhtäkin näistä nuklideista. Fissiileinä aineina ei kuitenkaan pidetä seuraavia aineita: (a) säteilyttämätön luonnonuraani tai köyhdytetty uraani, (b) ainoastaan termisessä ydinreaktorissa säteilytetty luonnonuraani tai köyhdytetty uraani, (c)…

radionuklidin ominaisaktiivisuus

tarkoittaa radionuklidin aktiivisuutta tämän radionuklidin massayksikköä kohti. Aineen ominaisaktiivisuus, kun radionuklidit ovat pääasiallisesti tasaisesti jakautuneina, tarkoittaa aineen aktiivisuutta tämän aineen massayksikköä kohti. (2.2.7.1.3)

lievästi säteilymyrkyllinen alfasäteilijä

Lievästi säteilymyrkyllisiä alfasäteilijöitä ovat malmeissa tai fysikaalisissa ja kemiallisissa väkevöintituotteissa oleva luonnonuraani, köyhdytetty uraani, luonnontorium, uraani-235, uraani-238, torium-232, torium-228 ja torium-230 tai alfasäteilijät, joiden puoliintumisaika on alle kymmenen päivää. (2.2.7.1.3)

alfasäteily

on voimakkaasti ionisoivaa mutta heikosti läpäisevää radioaktiivista säteilyä. Se on radioaktiivisen hajoamisen yksi muoto. (wikipedia.fi) Alfahiukkanen rakentuu kahdesta protonista ja kahdesta neutronista. Alfasäteily on vaarallista, jos sitä lähettävää ainetta joutuu…

III-KELTAINEN

lue kollien, lisäpäällysteiden ja konttien luokat.