itsestään kuumenevat aineet ja esineet

(luokka 4.2) Itsestään kuumenevat aineet ja esineet mukaan lukien seokset ja liuokset, jotka kuumenevat itsestään ilman vaikutuksesta, vaikkei niihin tuoda energiaa. Nämä aineet voivat syttyä vain määrien ollessa suuria (kilogrammoja)…

pyroforiset aineet

eli itsestään syttyvä. (lähde; termipankki.fi) Nämä aineet kuuluvat luokan 4.2 helposti itsestään syttyviin aineisiin, jotka jo pieninä ainemäärinä syttyvät ilman vaikutuksesta viidessä minuutissa.

luokka 4.2

Luokaan kuuluvat helposti itsestään syttyvät aineet; – Pyroforiset aineet (eli itsestään syttyvät aineet) mukaan lukien seokset ja liuokset (nestemäiset tai kiinteät), jotka jo pieninä ainemäärinä syttyvät ilman vaikutuksesta viidessä minuutissa….

luokituskoodi

muodostuu kirjaimista ja numeroista ja kertoo jotain aineen kemiallisista ominaisuuksista. Luokituskoodi muodostuu eri luokissa seuraavasti; 3.2.1 Luokka 1 (räjähteet) – vaarallisuusluokan numero + yhteensopivuusryhmän kirjain Luokka 2 (kaasut) – kaasujen…