epäherkistäminen

2.2.41.1.16 (luokka 4.1) Kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi itsereaktiiviset aineet epäherkistetään usein laimentamalla. Jos aineen prosenttiosuus on annettu, tarkoitetaan sillä massaprosenttia pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Jos laimenninta käytetään, itsereaktiivinen aine on testattava laimentimen kanssa…

katalyytti

on aine, joka nopeuttaa kemiallista reaktiota tietyssä lämpötilassa, kuitenkaan itse kulumatta reaktiossa. Se osallistuu kemialliseen reaktioon, mutta ei ole reaktion alku- tai lopputuote. (lähde: wikipedia.fi)

terminen

eli lämpö- terminen epästabiilisuus – lämpötilan epävakaisuus – lämpöryntäys eksoterminen hajoaminen – kemiallinen reaktio, jossa vapautuu lämpöenergiaa (lähde; termipankki.fi)

polymeroituvat aineet

2.2.41.1.20 ovat aineita, jotka ilman stabilointia tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa ovat alttiita voimakkaille eksotermisille reaktioille, joissa muodostuu suurempia molekyylejä tai polymeerejä. Tällaisia aineita pidetään luokan 4.1 polymeroituvina aineina, jos: (a) niiden itsekiihtyvä…

itsereaktiivisten aineiden kaltaiset aineet

2.2.41.1.19 Aineet jotka: (a) koesarjojen 1 ja 2 mukaan kuuluivat luokkaan 1, mutta jotka koesarjan 6 perusteella vapautuvat luokan 1 määräyksistä, (b) eivät ole luokan 4.1 itsereaktiivisia aineita, ja (c)…

epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet

2.2.41.1.18 Epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet ovat aineita, jotka on kostutettu vedellä tai alkoholilla tai jotka on laimennettu muilla aineilla siten, että niiden räjähdysominaisuudet on eliminoitu. Luvun 3.2 taulukossa näitä nimikkeitä ovat…

itsereaktiiviset kiinteät tai nestemäiset aineet

2.2.41.1.9 ovat termisesti epästabiileja aineita, jotka voivat hajota voimakkaan eksotermisesti myös ilman reaktioon osallistuvaa happea (ilmaa). 2.2.41.1.10 Itsereaktiivisten aineiden hajoaminen voi alkaa lämmön, katalyyttisesti vaikuttavien epäpuhtauksien (esim. happojen, raskasmetalliyhdisteiden, emästen),…

helposti syttyvät kiinteät aineet

2.2.41.1.3 Helposti syttyvät kiinteät aineet ovat helposti palavia kiinteitä aineita, sekä kiinteitä aineita, jotka voivat syttyä palamaan kitkan vaikutuksesta. Helposti palavat kiinteät aineet ovat jauhemaisia, rakeisia tai pastamaisia aineita, jotka…