deflagraatio

eli humahdus; räjähdysmäinen palo (termipankki.fi)

räjähdysaineet

2.2.1.1.1 Räjähdysaineet kuuluvat luokkaan 1. Räjähdysaineet, joilla tarkoitetaan kiinteitä tai nestemäisiä aineita tai aineseoksia, jotka kemiallisesti reagoimalla kykenevät muodostamaan kaasuja, joiden lämpötila, paine ja muodostumisnopeus ovat sellaisia, että niistä aiheutuu…

pyrotekniset aineet

2.2.1.1.1 Pyrotekniset aineet kuuluvat luokkaan 1 – räjähteet. Pyroteknisillä aineilla tarkoitetaan aineita tai aineseoksia, jotka on tarkoitettu tuottamaan itsestään etenevien eksotermisten kemiallisten reaktioiden seurauksena lämpöä, valoa, ääntä, kaasua, savua tai…

EEI

2.2.1.3 eli explosive, extremely insensitive, eli esineet, räjähtävät, erittäin epäherkät, (esineet, EEI) UN 0486 Koesarjan 7 läpäisseet esineet ja välineet, jotka sisältävät vain erittäin epäherkkiä aineita ja joiden tahattoman syttymisen…

EVI

2.2.1.3 eli explosive, very insensitive, eli  räjähdysaineet, erittäin epäherkät, (aineet EVI) N.O.S. UN 0482 Koesarjan 5 läpäisseet aineet, jotka ovat massaräjähdysvaarallisia, mutta jotka ovat niin epäherkkiä, että syttymismahdollisuus tai mahdollisuus…

detonaatio

on räjähtävän aineen kemiallinen reaktio, jolle on tunnusominaista reaktion leviäminen suuremmalla nopeudella kuin äänen nopeus tässä aineessa. (lähde: palo- ja pelastussanasto TKS 33, 2006)

luokka 1; vaarallisuusluokkien määritelmät

2.2.1.1.5 tarkoittaa luokan 1 esineiden ja aineiden jaottelua vaarallisuusluokkiin. Vaarallisuusluokan numero yhdessä yhteensopivuusryhmän kirjaimen kanssa muodostaa luokan 1 luokituskoodin.

luokka 1; yhteensopivuusryhmä

on räjähdysaineille taulukossa 7.5.2.2 määritelty ryhmä räjähteiden keskinäiseen yhteenkuormaamiseen. Räjähteiden yhteensopivuusryhmien määritelmät löytyvät kohdasta 2.2.1.1.6. (Lue luokka 1; räjähteiden yhteensopivuusryhmien määritelmät) 7.5.2.2 Luokan 1 räjähteitä sisältäviä kolleja, joissa on mallien nro…