yhdistetty kuljetus

on runkokuljetus ja siihen yhdistetyt nouto- tai jakelukuljetukset. (lähde: logistiikanmaailma.fi)

varauma

on rahtikirjaan merkittävä huomautus lähetyksen virheestä tai poikkeamasta. Varauma osoittaa rahtikirjan ja tavaran poikkeavan toisistaan. (lähde: varova.fi)

VAK-kuljetus

on vaarallisen aineen ja vaarallista ainetta sisältävän kollin ja säiliön varsinaista kuljetusta, kuljetusvälineeseen kuormaamista, lastaamista, purkamista ja käsittelyä. (3 §)

Ahvenanmaan maakunnan liikennelupa

Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä liikennelupa oikeuttaa tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan sisällä sekä tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä. Toimivaltainen viranomainen tavara-, joukko- ja taksiliikennelupa-asioissa on Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. (lähde:…

kotimaan liikennelupa

Aikaisemmin käytössä olleita kotimaan liikennelupia myönnetään nykyisille luvanhaltijoille vain lupia uusittaessa tai kalustoa lisättäessä. Mikäli kotimaan tavaraliikenneluvan haltija aikoo jatkaa liikenteen harjoittamista heinäkuusta 2028 eteenpäin, tulee liikenteenharjoittajan huolehtia hyvissä ajoin…

kotimaan tavaraliikennelupa

on liikennelupalaji, jolla saa pääsääntöisesti liikennöidä vain Suomen sisällä, mutta ei Ahvenanmaalla. Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä liikennelupa oikeuttaa tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan sisällä sekä tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan ja muun Suomen…

tavaraliikenteen yhteisölupa

on liikennelupalaji voi harjoittaa liikennettä Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomessa ja kansainvälisessä liikenteessä. (lähde: skal.fi)

UNECE

United Nations Economic Commission for Europe eli (Yhdistyneiden Kansakuntien) Euroopan talouskomissio. Voidaan lyhentää myös YKECE.

täyskuorma

tai kokokuorma, tarkoittaa täyden kuljetusyksikön kuljettamista lähettäjältä yhdelle vastaanottajalle ilman välikäsittelyä terminaalissa.

turvallisuuskilpi

on CSC-turvallisuushyväksynnän osoittava, hyväksyttyyn konttiin kiinnitettävä kilpi. (111/1999)