sidontakyky

viittaa sidontavälineiden tuottamaan voimaan. Lue lashing capacity. Lue nimellislujuus.

SHF-arvo

eli standard hand force -arvo, normaali käsikireys. Lue SHF

sidontavälineen tehollinen esikiristysvoima

on kuormanvarmistuslaskennassa käytetty termi, joka kuvaa sitä voimaa johon sidontaväline on kiristetty. Sidontavälineen teholliseen esikiristysvoimaan ei vaikuta sidontavälineen nimellislujuus tai LC-arvo, vaan sidontavälineen STF-arvo. Lue STF ja SHF Lue Sidontavälineiden merkinnät

suorasidonta

Sidonnalla saadaan aikaan voima, joka vaikuttaa hitausvoimiin nähden vastakkaiseen suuntaan. Tämän perusperiaatteen soveltamistapa riippuu kuorman tyypistä. Kaikissa suorasidonnan muunnelmissa kuorman annetaan lähteä liikkeelle. Liike lisää sidonnan voimaa, minkä pitäisi pysäyttää…

silmukkasidonta

eli ”puhtiin” sitomista käytetään yleensä silloin, kun halutaan estää pitkien kappaleiden liikkuminen poikittaissuunnassa. Sidoksia tarvitaan vähintään kolme, mutta mielellään neljä. Sidokset lähtevät aina ajoneuvon kyljen lähellä olevasta sidontapisteestä, kulkevat lastin…

vaakasuoran sidontakulman suuruus

on kuormanvarmistuslaskennassa käytetty termi, jolla tarkoitetaan kuormansidontavälineen ja kuormatilan lattian välistä kulmaa. Kulman arvo määrittää valjassidonnan lujuutta. Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä (4.12.1992/1257) ja Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman…

pystysuoran sidontakulman suuruus

on kuormanvarmistuslaskennassa käytetty termi, jolla tarkoitetaan kuormansidontavälineen ja kuormatilan lattian välistä kulmaa. Kulman arvo määrittää sidonnan lujuutta ylisidonnassa seuraavasti; 90° – 75° = 100 % annetusta nimellislujuudesta. < 77 °…