välitasopankot

eli 2-tasolastausjärjestelmä, jolloin kolleja voidaan kuormata kahteen tasoon.

kiihtyvyyskerroin

on kuormavarmistuslaskentaan liittyvä termi, joka kuvaa kussakin kuljetusmuodossa eri suuntiin kohdistuvia kiihtyvyyksiä. Esimerkiksi standardin SFS-EN 12915-1 mukaisesti kiihtyvyys eteenpäin (kiihtyvyyskerroin 0,8 g), kiihtyvyys taaksepäin (kiihtyvyyskerroin 0,5 g) ja poikittaissuuntainen kiihtyvyys…

putoamiskiihtyvyys

Putoamiskiihtyvyys on maan putoaville kappaleille aiheuttama kiihtyvyys; tunnus = g. (1 g ≈ 9,807 m/s2 ≈ 10  m/s2) Putoamiskiihtyvyyden tunnusta g käytetään esimerkiksi kuormakorien lujuuksien ilmoittamisessa ja kuormanvarmistuslaskennassa.

laiturin kiinnityslenkki

mahdollistaa perävaunun kiinnittämisen kuormauksen ajaksi laituriin, kuormatilan sisäpuolelta.

XL-standardi

on EN-12642 standardiin liittyvä lisämerkintä, jolla ilmaistaan että kyseessä on vahvistettuihin ajoneuvorakenteisiin liittyvä hyväksyntä (suorituskykykoodi). Toisin kuin tavallisissa perävaunuissa, XL-perävaunujen rakenteessa on kuormasidontaa tukevia ominaisuuksia, esimerkiksi vahvistetut seinät, neljä ovisalpaa,…

varsinainen perävaunu

on rakenteeltaan vähintään kaksiakselinen, ja akseleista vähintään yksi (yleensä 2 tai 3) sijaitsee perävaunun takaosassa ja vähintään yksi vaunun etuosassa. Yleensä akselit ovat ohjaamattomia. Nostoteliakselit ovat myös perävaunukäytössä yleistymässä. Perävaunun…

valmistajan kilpi

on pakollinen 1.1.1993 tai sen jälkeen käyttöönotetussa autossa ja perävaunussa (Ajoneuvolaki 1090/2002 26§, Asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 1248/2002 liite 1 kohta 18). Direktiivin 76/114/ETY mukaan valmistajan kilpi…

kylkiaukeavakori

mahdollistaa lastauksen ja purkamisen sivusta tai takaa, jolloin myös pitkien kappaleiden kuormaus onnistuu vaivatta.

kiinteä kuormakori

on kuormakori, joka on kiinnitetty pysyvästi ajoneuvon alustaan. (2 §)

avonainen kuormakori

on avoin tai vain sivu- ja päätylaidoilla varustettu kuormalava. (2 §)