• A-VAK

  C8 merkillä (vaarallisten aineiden kuljetus kielletty) ja H14 lisäkilvellä (kielto ryhmän A vaarallisten aineiden kuljetukselle) osoitetaan, että kielto koskee ryhmän A vaarallisten aineiden kuljetuksia. Kuljetusrajoitukset eivät koske kuljetuksia, jotka täyttävät kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyvien vapautusten ehdot (ns. vapaaraja). Lue; Ajoneuvon kuljetusrajoitukset tietyllä alueella, tiellä tai tien osalla

 • A1-aktiivisuusarvo

  2.2.7.1.3 A1 tarkoittaa kohdan 2.2.7.2.2.1 taulukossa olevien tai kohdan 2.2.7.2.2.2 mukaan määriteltyjen erityismuodossa olevien radioaktiivisten aineiden aktiivisuutta (TBq), ja sitä käytetään määrittelemään näiden määräysten aktiivisuusrajat. Tällä arvolla kuvataan radioaktiivisen aineen vaarallisuutta. Ne on saatu tutkimalla kuvitteellista onnettomuustilannetta, jossa kollin säteilysuojus vahingoittuu. A-arvot on määritelty aktiivisuutena, joka aiheuttaa onnettomuustilanteessa enintään 50…

 • A2-aktiivisuusarvo

  2.2.7.1.3 A2 tarkoittaa kohdan 2.2.7.2.2.1 taulukossa olevien tai kohdan 2.2.7.2.2.2 mukaan määriteltyjen muiden kuin erityismuodossa olevien radioaktiivisten aineiden aktiivisuutta (TBq), ja sitä käytetään määrittelemään näiden määräysten aktiivisuusrajat. Tällä arvolla kuvataan radioaktiivisen aineen vaarallisuutta. Ne on saatu tutkimalla kuvitteellista onnettomuustilannetta, jossa kollin säteilysuojus vahingoittuu. A-arvot on määritelty aktiivisuutena, joka aiheuttaa onnettomuustilanteessa…

 • ADN

  1.2.1 tarkoittaa vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista tehtyä eurooppalaista sopimusta (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by inland waterways). Huom. Suomi ei ole liittynyt ADN-sopimukseen.

 • ADR

  (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) eli suomeksi Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (23/1979). Alkuperäinen nimi on Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

 • ADR-maa

  1.2.1 tarkoittaa ADR-sopimukseen liittynyttä valtiota. Lue; ADR-sopimus

 • ADR-määräykset

  tarkoittavat kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (23/1979) määräyksiä sellaisina kuin ne ovat Suomea sitovina voimassa (2 §). Lue; ADR-sopimus

 • adsorptio

  on kaasun, nesteen tai kiinteän kerroksen muodostuminen kiinteän aineen tai nesteen pinnalle.