• baari

  (bar) on paineen yksikkö, jota usein käytetään ilmoitettaessa nesteen ja kaasun painetta. Yksi baari on suuruudeltaan 100 000 Pascalia eli 100 kilopascalia. Yhden baarin paineessa neliösenttimetrille kohdistuu 10 Newtonin suuruinen voima. 1 bar = 100 000 Pa. 1 bar = 10 N/cm²

 • becquerel

  lyhenne (Bq), joka lausutaan ”bekrel”, on radioaktiivisen aineen aktiivisuuden yksikkö. 1 Bq tarkoittaa yhden atomiytimen virityksen purkautumista sekunnin aikana. Becquerel on myös SI-järjestelmän mukainen yksikkö. Becquerelin kerrannaisyksiköitä ovat esimerkiksi kilobecquerel (kBq), joka on tuhat becquerelia, ja megabecquerel (MBq), joka on miljoona becquerelia. Kuljetettavissa kolleissa on aktiivisuuden merkintä, joka ilmoitetaan gigabecquerel…

 • Bq

  tarkoittaa radioaktiivisen aineen aktiivisuuden yksikköä. Lue becquerel.

 • dekanewton

  on voiman yksikkö Newtonin SI- järjestelmän kerroin 101. Yksi dekanewton vastaa siis kymmentä Newtonia. Käytännössä 1 daN voidaan muuntaa noin 1 kg voimaksi, kun lasketaan esimerkiksi kuorman sidontaan vaadittavia voimia. Näin ollen nimellislujuudeltaan 2000 daN liinaa voidaan pitää 2000 kg liinana. lue: taustatietoa kuorman varmistuksen fysiikasta

 • hevosvoima

  (hv/hp) on tehon yksikkö,  jota käytetään vieläkin varsinkin arkikielenkäytössä usein moottorien tehojen yksikkönä. SI-järjestelmän mukainen tehon yksikkö on kuitenkin watti (W) tai ajoneuvoihin sopivampi watin kerrannaisyksikkö kilowatti (kW). Hevosvoiman teholla pystyi määritelmän mukaan nostamaan 75 kg massan nopeudella yksi m/s siellä, missä painovoimalla on niin sanotussa normaaliarvonsa 9,80665 m/s². Täten…

 • kilopascal

  lyhenne kPa on SI -järjestelmän kerroin yksikölle Pascal (Pa). 1 kPa = 103 Pa 1 kPa = 1000 Pa 1 bar = 100 kPa

 • kilowatti

  (kW) on tehon yksikkö Watin SI-järjestelmän kerroin 103, jota käytetään esimerkiksi autojen, laivojen ja muiden kulkuneuvojen moottoreiden tehon ilmaisuun. Yksi kilowatti vastaa 1000 Wattia. (lähde: wikipedia.fi)

 • kPa

  lue kilopascal.

 • kuutiometri

  (m³) on tilavuuden yksikkö, jonka koko on 1 m × 1 m × 1 m. 1 m³ = 1000 l ja 1 m³ vettä painaa 1 000 kg. Tilavuuden yksikköä käytetään rahditusperusteena. 1 kuutio (m³) on rahdituksessa 333 kg. (lähde: wikipedia.fi) Lue rahdituksen perusteet

 • kuutiopaino

  (tilavuuspaino) tarkoittaa yhden kuutiometrin (m³) tilan vievää lähetyserän laskennallista painoa.  Laskennallista painoa käytetään rahdituksessa silloin, kun tavaraerän todellinen paino jää alle 333 kg / m³ ja lähetys kestää päälle lastaamisen. Lue: rahdituksen perusteet