• aine, ryhmän A vaaralliset

  1.9.6.3 Tieliikennelaissa esitetty C8 merkki yhdessä H14 lisäkilven kanssa käytettynä koskee seuraavien vaarallisten aineiden kuljetuksia (ryhmä A):

 • aine, ryhmän B vaaralliset

  1.9.6.4 Tieliikennelaissa esitetty C8 merkki yhdessä H15 lisäkilven kanssa käytettynä koskee seuraavien vaarallisten aineiden kuljetusten läpiajoa (ns. läpiajokielto, ryhmä B):

 • ajoaika

  on sen ajotoiminnan kestoa, joka on tallennettu, joko automaattisesti tai puoliautomaattisesti asetuksen NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 3821/85  liitteissä I ja I B määritellyn tallennuslaitteiston (digipiirturi) avulla, tai manuaalisesti, kuten saman asetuksen 16 artiklan 2 kohdassa edellytetään. Tarkoittaa yhteenlaskettua ajoaikaa siitä, kun kuljettaja aloittaa ajamisen lepoajan tai tauon jälkeen, siihen asti,…

 • ajoaika, viikoittainen

  on viikon aikana kertynyt yhteenlaskettu ajoaika. ((EY) N:o 561/2006)

 • ajoaika, vuorokautinen

  on yhden vuorokautisen lepoajan päättymisen ja seuraavan vuorokautisen lepoajan alkamisen välillä tai yhden vuorokautisen ja yhden viikoittaisen lepoajan välillä kertynyttä yhteenlaskettua ajoaikaa ((EY) N:o 561/2006).

 • ajojärjestelijä

  eli juitsari suunnittelee lastaukset ja antaa ajotoimeksiannot kuljettajille.

 • ajokorttiluokka, C-

  oikeuttaa kuljettamaan muita kuin D1- tai D-luokkaan kuuluvat ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä. Sekä ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on tähän luokkaan kuuluva vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg (4 §).

 • ajokorttiluokka, C1-

  oikeuttaa kuljettamaan muita kuin D1- tai D-luokan ajoneuvoja, joiden kokonaismassa on yli 3 500 kg mutta enintään 7 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä. Sekä ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg (4 §).

 • ajokorttiluokka, C1E-

  oikeuttaa kuljettamaan ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 750 kg edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg. Sekä ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 3 500 kg edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg…

 • ajokorttiluokka, CE-

  oikeuttaa kuljettamaan ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on C-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg. Sekä ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 12 000 kg (4 §).