• ahtaussäkki

  on kuormavarmistuksen apuväline, joka tukee kuorman tehokkaasti ja pitää tavaran paikoillaan.

 • arvo, LC-

  eli lashing capacity. Standardin EN 12195-2 mukainen sidontakyky. Lue lashing capacity.

 • arvo, LC₂-

  lue lashing breaking.

 • arvo, MBS₂-

  merkitsee voimaa, minkä valmistaja on todennut olevan vähäisin voima millä sidontaväline murtuu, kun siihen kohdistetaan tasaisesti kasvavaa voimaa. Arvo on testattu siten, että sidontavyö muodostaa lenkin, eli sidontavyön päät kiinnittyvät toisiinsa. Lue sidontavälineiden merkinnät

 • arvo, RBC-

  lue vertailutuentakyky.

 • arvo, SHF-

  eli standard hand force -arvo, normaali käsikireys. Lue SHF

 • BS

  eli British Standard on Brittiläinen standardi merkintä, jolla ilmoitetaan että tuote on testattu turvalliseksi. Se merkitään, joko kilogrammoina (kg) tai paunoina (lb). British Standards Institution (BSI). Suomessa vastaava on SFS. lue: lujuusarvot

 • CE

  eli (Conformité Européenne); lue CE-merkintä.

 • CE-merkintä

  osoittaa, että tuote on EU:n uuden lähestymistavan direktiivien mukainen (Euroopan Unionin New Approach -direktiivi). Tuotteessa oleva CE-merkintä tarkoittaa, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimukset. CE-merkittyjä tuotteita saa markkinoida koko EU/ETA-alueella ilman lisätestejä. (lähde: tukes.fi)