• A-double (DUO2)

  2 * 13,6 m on puoliperävaunun vetoauton, puoliperävaunun (13,6 m), apuvaunun (dolly) ja puoliperävaunun (13,6 m) yhdistelmä. 2 * 14,8 m on puoliperävaunun vetoauton, puoliperävaunun (14,8 m), apuvaunun (dolly) ja puoliperävaunun (14,8 m) yhdistelmä. 16 m + 13,6 m on puoliperävaunun vetoauton, puoliperävaunun (16 m) ja varsinaisen perävaunun (13,6 m)…

 • A-mitta

  tarkoittaa apuvaunun (dolly) vetosilmukan ja telin keskipisteen välistä etäisyyttä sekä varsinaisen perävaunun vetosilmukan ja etutelin keskipisteen välistä etäisyyttä. (lähde: traficom.fi)

 • ABS

  Anti-Lock Braking System eli lukkiutumaton jarrujärjestelmä.

 • ACC

  Active / Adaptive Cruise Controler eli mukautuva vakionopeudensäädin. Samaa lyhennettä käytetään myös automaattisesta ilmastoinnista Automatic climate control.

 • Adblue

  on ureasta ja kemiallisesti puhdistetusta vedestä tehtävän liuoksen kauppanimi. Liuoksen vahvuus on 32,5 %. Sitä käytetään dieselkäyttöisten ajoneuvojen pakokaasujen typen oksidien päästöjen alentamiseen. Adblue liuos jäätyy jo -11 asteessa, siksi adblueta käyttävää SCR -järjestelmää on lämmitettävä. (lähde: wikipedia.fi)

 • AEBS

  eli Advanced Emergency Braking System on edistynyt / kehittynyt hätäjarrutusjärjestelmä.

 • ajokorkeus

  tarkoittaa ajoneuvon (auto, perävaunu, apuvaunu) rungon säädettävissä olevaa korkeutta. Ajokorkeuden säätötoiminnolla voidaan säätää ajoneuvon ajokorkeutta eli tasoa. Tämän avulla voidaan ajoneuvosta riippuen esimerkiksi laskea ajoneuvon perää, jolloin kuormaaminen helpottuu, kun ajoneuvon taso voidaan säätää lastauslaiturin mukaan. (lähde: volvo.fi)

 • ajoneuvo, hinattava

  on O1–O4-luokan ajoneuvo (auton perävaunu). Hinattavalla ajoneuvolla tarkoitetaan siis toiseen ajoneuvoon kytkettävää ajoneuvoa, joka ei ole tarkoitettu kulkemaan omalla käyttövoimalla. (3 §) Auton perävaunut jaetaan luokittelumassan perusteella seuraaviin luokkiin: O1-luokan ajoneuvon (kevyt perävaunu) luokittelumassa on enintään 0,75 tonnia; O2-luokan ajoneuvon luokittelumassa on suurempi kuin 0,75 tonnia mutta enintään 3,5 tonnia;…

 • ajoneuvo, kokonaispituus

  on mitta (mm), joka mitataan standardin ISO 612-1978 termin n:o 6.1 mukaisesti. Mitta merkitään ajoneuvon rekisteröintitodistukseen, kohtaan muut tekniset tiedot (massat kg). Käytännössä ajoneuvon pituuden mitta on etummaisesta, ulommaisesta osasta arvo takimmaiseen ulommaiseen osaan. Sama koskee myös ajoneuvoyhdistelmän pituuden mittaamista. Autojen, perävaunujen ja niiden yhdistelmän suurimmat sallitut pituuden määritellään asetuksessa…

 • ajoneuvo, leveys

  on rekisteröintitodistukseen merkitty mitta arvo (mm). Asetuksessa (4.12.1992/1257) on määritelty maksimi arvo. Ajoneuvon suurin sallittu leveys on 2,60 metriä. Kiinteältä rakenteeltaan yli 22,00 metrin pituisessa yhdistelmässä käytettävän muun kuin lämpöeristetyn ajoneuvon sekä linja-auton suurin sallittu leveys on kuitenkin 2,55 metriä. (25 §)