• A-mitta

  tarkoittaa apuvaunun (dolly) vetosilmukan ja telin keskipisteen välistä etäisyyttä sekä varsinaisen perävaunun vetosilmukan ja etutelin keskipisteen välistä etäisyyttä. (lähde: traficom.fi)

 • ajoneuvo, kokonaispituus

  on mitta (mm), joka mitataan standardin ISO 612-1978 termin n:o 6.1 mukaisesti. Mitta merkitään ajoneuvon rekisteröintitodistukseen, kohtaan muut tekniset tiedot (massat kg). Käytännössä ajoneuvon pituuden mitta on etummaisesta, ulommaisesta osasta arvo takimmaiseen ulommaiseen osaan. Sama koskee myös ajoneuvoyhdistelmän pituuden mittaamista. Autojen, perävaunujen ja niiden yhdistelmän suurimmat sallitut pituuden määritellään asetuksessa…

 • ajoneuvo, leveys

  on rekisteröintitodistukseen merkitty mitta arvo (mm). Asetuksessa (4.12.1992/1257) on määritelty maksimi arvo. Ajoneuvon suurin sallittu leveys on 2,60 metriä. Kiinteältä rakenteeltaan yli 22,00 metrin pituisessa yhdistelmässä käytettävän muun kuin lämpöeristetyn ajoneuvon sekä linja-auton suurin sallittu leveys on kuitenkin 2,55 metriä. (25 §)

 • akselileveys

  on samassa akselissa sijaitsevien pyörien keskikohdan välinen etäisyys.

 • akselimassa

  on yksittäiselle akselille kohdistuva massa, joka ajoneuvon kokonaismassasta kohdistuu tiehen jonkin akselin välityksellä. Autoa tai perävaunua tiellä kuljetettaessa sen akselille kohdistuva massa ei saa ylittää asetuksessa (4.12.1992/1257) määrättyjä arvoja. Lisäksi liikennemerkillä n:o 346 (ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa) voidaan rajoittaa tiellä sallittuja akselikohtaisia massoja. Suurimman sallitun akselikohtaisen kuormituksen näkee…

 • akselipaino

  lue akselimassa.

 • akseliväli

  on ajoneuvon akseleiden välinen etäisyys. Akseliväli vaikuttaa auton ajettavuuteen suuremmilla nopeuksilla, kääntösäteeseen ja suurimpaan akselille sallittuun massaan. (lähde: wikipedia.fi)

 • arvo, D-

  on vetolaitteelle kohdistuva vaakasuuntaisen voiman teoreettinen viitevoima (lähde: kraatz.fi)

 • arvo, Dc-

  on vetolaitteelle kohdistuva vaakasuuntaisen voiman teoreettinen viitevoima, huomioiden vetolaitteelle kohdistuva pystysuuntainen staattinen aisakuorma kilogrammoina, eli ns. S-arvo. (lähde: kraatz.fi)

 • arvo, RA-

  kuvaa ajoneuvoyhdistelmän liikkeiden vahvistumista viimeiseen yksikköön. YAW RA on ensimmäisen ja viimeisen ajoneuvoyksikön pystykiertymäkulmanopeuksista määritetty RA-arvo ja ACC RA, ensimmäisen ja viimeisen akselin sivuttaiskiihtyvyyksistä määritetty RA-arvo.