• AT

  on vaarallisten aineiden säiliökuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen hyväksyntä. AT ajoneuvoilla kuljetetaan muita vaarallisia aineita kuin FL luokituksen saaneilla ajoneuvoilla. 9.1.1.2 ”AT-ajoneuvo” tarkoittaa (a) ajoneuvoa (muu kuin EX/III- tai FL-ajoneuvo taikka MEMU), joka on tarkoitettu vaarallisten aineiden kuljetukseen tilavuudeltaan yli 1 m3 kiinteissä tai irrotettavissa säiliöissä taikka yksittäistilavuudeltaan yli 3 m3 säiliökonteissa,…

 • CE

  eli (Conformité Européenne); lue CE-merkintä.

 • CE-merkintä

  osoittaa, että tuote on EU:n uuden lähestymistavan direktiivien mukainen (Euroopan Unionin New Approach -direktiivi). Tuotteessa oleva CE-merkintä tarkoittaa, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimukset. CE-merkittyjä tuotteita saa markkinoida koko EU/ETA-alueella ilman lisätestejä. (lähde: tukes.fi)

 • CEN

  eli (European Committee for Standardization) on yksityinen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka päätehtävinä on edistää eurooppalaista standardisointia. EEC ja EFTA-maiden standardisointijärjestöt perustivat CEN:n vuonna 1961. Järjestön kansalliset jäsenet tuottavat yhteistyössä vapaaehtoisia eurooppalaisia EN-standardeja, jotka vahvistetaan Suomessa SFS-EN-standardeiksi. (lähde: wikipedia.fi) ks. EN -standardi

 • CSC-turvallisuushyväksyntä

  CSC SAFETY APPROVAL – CSC-turvallisuushyväksyntä (111/1999); lue turvallisuuskilpi.

 • EN

  eli European Standard on eurooppalainen standardi, joka on vahvistettu CENissä tai CENELECissä, mutta sitä vielä ole vahvistettu kansalliseksi SFS-EN-standardiksi. ks. SFS-EN standardi lue: sidontavälineiden merkinnät

 • EX/II

  9.1.1.2 ja EX/III ovat luokan 1 (räjähteet) vaarallisten aineiden yli vapaarajan meneviin kuljetuksiin hyväksyttyjä ajoneuvoja. MEMUt, eli liikkuvat räjähdevalmistusyksiköt rinnastetaan EX/III ajoneuvoihin. Lue; Kuljetettavien vaarallisten aineiden määrän rajoittaminen

 • EX/III

  9.1.1.2 ja EX/II ovat luokan 1 (räjähteet) vaarallisten aineiden yli vapaarajan meneviin kuljetuksiin hyväksyttyjä ajoneuvoja. MEMUt, eli liikkuvat räjähdevalmistusyksiköt rinnastetaan EX/III ajoneuvoihin. Lue; Kuljetettavien vaarallisten aineiden määrän rajoittaminen

 • FL

  on vaarallisia aineita kuljettavan säiliöajoneuvon hyväksyntä. FL ajoneuvoja käytetään palavien nesteiden ja kaasujen kuljetukseen. 9.1.1.2 ”FL-ajoneuvo” tarkoittaa (a) ajoneuvoa, joka on tarkoitettu leimahduspisteeltään enintään 60 °C nesteiden (lukuun ottamatta standardin EN 590:2013+A1:2017 mukaista dieselöljyä, kaasuöljyä ja kevyttä polttoöljyä, joiden YK-numero on 1202 ja leimahduspiste on standardin EN 590:2013+A1:2017 mukainen) kuljetukseen…

 • FNA

  on viileä- tai kylmäkuljetuksiin käytettävän kuormatilan merkintä ja tarkoittaa koneellisesti jäähdytettyä, normaalieristeistä ns. A-luokan kuljetusvälinettä, jossa lämpötila voidaan pitää rajoissa 0…+12 °C. F – merkitsee koneellisesti jäähdytettyä N – merkitsee normaalia eristystä A – merkitsee koneellisesti jäähdytetyn (F) kuljetusvälineen sisälämpötilaa 0… +12 °C, kun ulkolämpötila on +30 °C. (lähde: kylmaketju.fi)