vuorokautinen lepoaika

on vuorokautinen aika, jonka kuljettaja saa käyttää haluamallaan tavalla ja joka käsittää ”säännöllisen vuorokautisen lepoajan” ja ”lyhennetyn vuorokautisen lepoajan”. ((EY) N:o 561/2006)

vuorokautinen ajoaika

on yhden vuorokautisen lepoajan päättymisen ja seuraavan vuorokautisen lepoajan alkamisen välillä tai yhden vuorokautisen ja yhden viikoittaisen lepoajan välillä kertynyttä yhteenlaskettua ajoaikaa ((EY) N:o 561/2006).

viikoittainen lepoaika

tarkoittaa viikoittaista aikaa, jonka kuljettaja saa käyttää haluamallaan tavalla ja joka käsittää ”säännöllinen viikoittainen lepoaika” ja ”lyhennetty viikoittainen lepoaika”. ((EY) N:o 561/2006)

viikoittainen ajoaika

on viikon aikana kertynyt yhteenlaskettu ajoaika. ((EY) N:o 561/2006)

viikko

on ajanjakso ajo- ja lepoaika-asetuksessa, joka alkaa maanantaina kello 00.00 ja päättyy sunnuntaina kello 24.00. ((EY) N:o 561/2006)

analoginen ajopiirturi

tai mekaaninen ajopiirturi eli digitaalista ajopiirturia edeltävä ajopiirturi malli, jossa ajo- ja lepoaikatiedot piirtyvät ajopiirturilevylle.

direktiivi 2008/68/EY

vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/68/EY.

VAK-direktiivi

tarkoittaa vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/68/EY.

UN / ECE sääntö N:o 111

tarkoittaa N- ja O-luokan säiliöajoneuvojen tyyppihyväksyntää kaatumisvakavuuden osalta koskevaa sääntöä yhdenmukaisista vaatimuksista. Sääntöä sovelletaan nestemäisten tai sulassa muodossa olevien vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilavuudeltaan yli 3 m³ kiinteitä säiliöitä kuljettaviin…

UN / ECE sääntö N:o 105

tarkoittaa vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen hyväksyntää koskevaa säätöä yhdenmukaisista vaatimuksista kyseisten ajoneuvojen erityisten rakenteiden osalta (UN/ECE) sääntö N:o 105)