välitasopankot

eli 2-tasolastausjärjestelmä, jolloin kolleja voidaan kuormata kahteen tasoon.

kiihtyvyyskerroin

on kuormavarmistuslaskentaan liittyvä termi, joka kuvaa kussakin kuljetusmuodossa eri suuntiin kohdistuvia kiihtyvyyksiä. Esimerkiksi standardin SFS-EN 12915-1 mukaisesti kiihtyvyys eteenpäin (kiihtyvyyskerroin 0,8 g), kiihtyvyys taaksepäin (kiihtyvyyskerroin 0,5 g) ja poikittaissuuntainen kiihtyvyys…

putoamiskiihtyvyys

Putoamiskiihtyvyys on maan putoaville kappaleille aiheuttama kiihtyvyys; tunnus = g. (1 g ≈ 9,807 m/s2 ≈ 10  m/s2) Putoamiskiihtyvyyden tunnusta g käytetään esimerkiksi kuormakorien lujuuksien ilmoittamisessa ja kuormanvarmistuslaskennassa.

laiturin kiinnityslenkki

mahdollistaa perävaunun kiinnittämisen kuormauksen ajaksi laituriin, kuormatilan sisäpuolelta.

tieliikenteessä sallitut akselimassat

ovat rekisteröintitodistuksen teknisessä osassa annettuja massa-arvoja, jotka ilmoittavat suurimmat tieliikenteessä sallitut akselimassat.

vaihtokorilaite

tarkoittaa vaihtokorin kuormaamiseen ja kiinnittämiseen tarkoitettuja vaihtokorilaiteita. Ne on kiinnitettävä ajoneuvoon perusajoneuvon ja vaihtokorilaitteiden valmistajan ohjeiden mukaisesti. Vaihtokorilaitteiden kiinnityksen tulee kestää suurimpaan sallittuun massaan kuormattuna 14 m/s2 hidastuvuus eteenpäin ja…

vetäville akseleille kohdituva minimimassa

Auton ja yhden tai useamman perävaunun yhdistelmän vetäville akseleille tulee kohdistua vähintään 15 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta. Jos ajoneuvoyhdistelmän massa on yli 68 tonnia, ajoneuvoyhdistelmän massasta vähintään 20 prosenttia tulee kohdistua…

akseli

on koneenelin, jonka tehtävänä on siirtää vääntömomenttia ja kannattaa pyöriviä tai heiluvia koneen osia sekä välittää niiden kiinnittyminen laakereihin ja runkoon.

perävaunun suurin sallittu oikaisupituus

on rekisteröintitodistuksesta löytyvä mitta-arvo; Vetoauton rekisteröintitodistuksen teknisestä osasta löytyy kyseiselle autolle perävaunun suurin sallittu oikaisupituus (moduulitiedot). Perävaunun rekisteröintitodistuksesta (kytkentämitat ja -massat) kyseisen perävaunun oikaisupituus. Lue oikaisupituus.