tieliikenteessä sallitut akselimassat

ovat rekisteröintitodistuksen teknisessä osassa annettuja massa-arvoja, jotka ilmoittavat suurimmat tieliikenteessä sallitut akselimassat.

vetäville akseleille kohdituva minimimassa

Auton ja yhden tai useamman perävaunun yhdistelmän vetäville akseleille tulee kohdistua vähintään 15 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta. Jos ajoneuvoyhdistelmän massa on yli 68 tonnia, ajoneuvoyhdistelmän massasta vähintään 20 prosenttia tulee kohdistua…

perävaunun suurin sallittu oikaisupituus

on rekisteröintitodistuksesta löytyvä mitta-arvo; Vetoauton rekisteröintitodistuksen teknisestä osasta löytyy kyseiselle autolle perävaunun suurin sallittu oikaisupituus (moduulitiedot). Perävaunun rekisteröintitodistuksesta (kytkentämitat ja -massat) kyseisen perävaunun oikaisupituus. Lue oikaisupituus.

moduulin kokonaismassa tieliikenteessä

on rekisteritodistukseen merkitty massa-arvo, joka määrittää moduuliyhdistelmä (EMS) suurimman tieliikenteessä sallitun kokonaismassan. Tämän massa-arvon avulla voidaan laskea moduuliyhdistelmän kantavuus tieliikenteessä. Lue EMS European Modular System eli moduulijärjestelmä Lue Kantavuuden laskeminen 1 Lue Kantavuuden…

teknisesti suurin sallittu kokonaismassa

on rekisteröintitodistukseen merkitty massa-arvo, kohdassa F.1. Sillä tarkoitetaan ajoneuvon valmistajan sallimaa suurinta kuormatun ajoneuvon massaa, joka perustuu ajoneuvon rakenteeseen ja suorituskykyyn. Puoliperävaunun ja keskiakseliperävaunun kokonaismassa on sen akselin tai akseliston…

tieliikenteessä sallittu suurin kokonaismassa

Suurimmalla rekisteröinnissä ja käytössä sallitulla kokonaismassalla, rekisteröintitodistuksessa kohta F.2, tarkoitetaan kuormitetun ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurinta massaa, jonka mukaisesti ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä voidaan sallia tiellä yleisesti käytettäväksi. Ajoneuvon suurin tieliikenteessä sallittu…

yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa tieliikenteessä

Suurimmalla teknisesti sallitulla yhdistelmän kokonaismassalla, kohta F.3 rekisteröintitodistuksessa, tarkoitetaan valmistajan ilmoittamaa kuormitetun moottoriajoneuvon ja kuormitetun hinattavan ajoneuvon tai hinattavien ajoneuvojen massojen summan suurinta arvoa, joka perustuu moottoriajoneuvon rakenteeseen.

yhdistelmämassa

on vetoauton ja sen perävaunun muodostama kokonaismassa. Aina se ei  kuitenkaan ole vetoauton kokonaismassa + sallittu  perävaunun kytkentämassa. Auton kokonaismassan ja kytkentämassan yhteenlaskettu arvo voi olla pienempi kuin sallittu yhdistelmämassa….