EMS European Modular System eli moduulijärjestelmä

artikkelikuva; EMS European Modular System eli moduulijärjestelmä

Artikkelin pohjana on käytetty Väylä viraston julkaisua moduulijärjestelmästä ja Traficomin asiantuntijan Otto Lahden vastikään julkaistua artikkelia ammattilehdessä.

Taustaa

Euroopan Unionin direktiivissä 96/53/EY (1996) säädettiin EU-maiden välisessä liikenteessä puoliperävaunun kuormatilan maksimipituudeksi 13,6 metriä ja kuorma-auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmän kuormatilojen yhteenlasketuksi maksimipituudeksi 15,65 metriä. Käytännössä kuorma-auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmissä molempien kuormatilojen pituus rajoitettiin siis 7,82 metriin.

Direktiiviin jätettiin kuitenkin jousto, joka mahdollisti jäsenvaltioiden sallivan kansallisessa liikenteessään tätäkin suurempia ajoneuvoja ja ajoneuvoyhdistelmiä, kunhan yhdistelmät muodostuisivat direktiivissä 96/53/EY määritellyistä, niin sanotusti moduulimittaisista osista.

Mikäli direktiiviin ei olisi määritelty kyseistä joustoa, olisi vuonna 1995 EU:hun liittyneiden Suomen ja Ruotsin sisäinen kuljetustehokkuus laskenut merkittävästi, sillä näissä maissa pitkien ajoneuvoyhdistelmien käyttöön oli totuttu. Toisaalta direktiivissä määritelty vaatimus siitä, että kuormatilojen edellä mainitut maksimipituudet ylittävä yhdistelmä on koottava standardoiduista, moduulimittaisista osista esti suomalaisia ja ruotsalaisia kuljetusyrittäjiä saamasta merkittävää kilpailuetua kansallisessa liikenteessä muualta EU:sta tuleviin toimijoihin nähden. (Jonsson & Åkerman 2007.)

Euromittaiset yhdistelmät

Euromitoilla tarkoitetaan 16,5 (puoliperävaunut) tai 18,75 metriä pitkiä yhdistelmiä.

Moduulimittaiset yhdistelmät

Direktiivin 96/53/EY sisältämän jouston mahdollistamia, EU-maiden välisessä liikenteessä sallittuja yhdistelmäajoneuvoja suurempia, moduulikokoisista osista koottuja ajoneuvoyhdistelmiä kutsutaan moduuliyhdistelmiksi. Moduulijärjestelmä tunnetaan englanninkielisellä nimellä European Modular System (EMS).

Direktiivissä ei ole määritelty moduulimittaisista osista koottujen yhdistelmäajoneuvojen maksimimittoja, vaan ne määritellään kunkin maan kansallisessa lainsäädännössä. Suomessa moduulimittaisten ajoneuvoyhdistelmien suurin sallittu pituus oli 25,25 metriä, aina vuoteen 2019 saakka jolloin Suomessa sallittiin vieläkin pidemmät ajoneuvoyhdistelmät.

Virallisesti moduulimitat tarkoittavat 7,82 ja 13,6 metriä pitkistä kuormatiloista muodostuvaa euromittoja pidempää yhdistelmää.

Käytännössä 25,25 metriä pitkä yhdistelmä voidaan muodostaa EMS-standardin mukaisista osista kolmella eri tavalla käyttäen yhtä pitkää (maksimissaan 13,6 m) ja yhtä lyhyttä (maksimissaan 7,82 m) kuormatilaa. (Jonsson & Åkerman 2007.)

Ensimmäinen tapa on liittää 7,82 metrin kuormatilan omaavaan kuorma-autoon 13,6 metrin kuormatilan omaava täysperävaunu. Täysperävaunun kaltainen yksikkö voidaan muodostaa myös 13,6 metrin kuormatilan omaavasta puoliperävaunusta ja kuvassa nähtävästä apuvaunusta eli dollysta, joka on vetopöydällä varustettu keskiakseliperävaunu.

Kuorma-autosta ja varsinaisesta perävaunusta tai kuorma-autosta, apuvaunusta ja puoliperävaunusta muodostetun 25,25 metriä pitkän ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa on 76 tonnia.

Se voidaan saavuttaa, kun yhdistelmässä on vähintään yhdeksän akselia, vähintään 65 prosenttia perävaunun massasta kohdistuu paripyörällisille akseleille ja vähintään 20 prosenttia yhdistelmän kokonaismassasta kohdistuu vetäville akseleille.

Toinen mahdollinen tapa 25,25 metriä pitkän moduuliyhdistelmän muodostamiseksi on kiinnittää puoliperävaunun vetoautoon 13,6 metrin pituisen kuormatilan omaava puoliperävaunu sekä sen perään 7,82 metrin pituisen kuormatilan omaava keskiakseliperävaunu.

Teppo Lainio released this picture under Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0

Kolmeakselisen puoliperävaunun vetoauton, kolmeakselisen puoliperävaunun ja kaksiakselisen keskiakseliperävaunun suurin sallittu kokonaismassa on 68 tonnia, mikäli vähintään 65 prosenttia perävaunujen massasta kohdistuu paripyörällisille akseleille.

Kolmas mahdollinen tapa 25,25 metriä pitkän moduuliyhdistelmän muodostamiseksi on liittää puoliperävaunun vetoautoon kaksi puoliperävaunua. Vetoautoon kiinnitettävä puoliperävaunu on tällöin niin sanottu linkkivaunu, jonka taka-akseliston päällä on vetopöytä, johon toinen puoliperävaunu kiinnitetään. Tätä yhdistelmätyyppiä kutsutaan nimillä B-moduuli tai B-juna.

Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 (Teppo Lainio) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scania_113_B-train.jpg

Kolmeakselisen vetoauton, kolmeakselisen linkkivaunun ja kolmeakselisen puoliperävaunun muodostaman yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa on 76 tonnia, mikäli vähintään 65 prosenttia perävaunujen massasta kohdistuu paripyörällisille akseleille ja vähintään 20 prosenttia yhdistelmän kokonaismassasta kohdistuu vetäville akseleille.

EMS-järjestelmän edut korostuvat esimerkiksi satamista Suomeen tulevassa liikenteessä. Meriteitse saapuva puoliperävaunu voidaan noutaa tavallisella puoliperävaunun vetoautolla, kuorma-auton ja apuvaunun yhdistelmällä tai vetoauton ja linkkivaunun yhdistelmällä. Tämä lisää kuljetusten joustavuutta ja tehokkuutta, kun samalla ajoneuvoyhdistelmällä voidaan kuljettaa puoliperävaunun lisäksi tarvittaessa muutakin. Vastaavasti vientiliikenteessä satamaan voidaan viedä yhdellä yhdistelmällä esimerkiksi yksi lyhyt ja yksi pitkä kontti, jotka vastaanottajamaassa kuljetetaan kahdella eri ajoneuvoyhdistelmällä.

Lisäksi standardimittaiset kuljetusyksiköt helpottavat intermodaalisuuden lisäämistä, sillä esimerkiksi puoliperävaunulla voidaan kuljettaa kaksi 20 jalan merikonttia tai yksi 40 tai 45 jalan merikontti. Suurimmassa osassa muuta Eurooppaa kuljetukset hoidetaan joko yhdellä pitkällä kuljetusyksiköllä (puoliperävaunuyhdistelmä) tai kahdella lyhyellä kuljetusyksiköllä (7,82 metrin kuormatilan omaavalla kuorma-autolla ja siihen liitetyllä 7,82 metrin kuormatilan omaavalla perävaunulla).

Koska EMS-järjestelmän mukainen yhdistelmä voi kuljettaa yhden pitkän ja yhden lyhyen kuljetusyksikön, voidaan kahdella moduuliyhdistelmällä kuljettaa kolmea eurooppalaista standardiyhdistelmää vastaava määrä kuljetusyksiköitä.

Suomen lisäksi 25,25 metriä pitkillä moduuliyhdistelmillä liikennöinti on sallittua Ruotsissa. Maiden lainsäädäntö ei kuitenkaan ole täysin yhteneväinen, sillä Suomessa sallituilla 13,6-metriä pitkillä varsinaisilla perävaunuilla ei voida liikennöidä Ruotsissa. Ruotsin lainsäädännön mukaan 13,6 metriä pitkä varsinaisen perävaunun kaltainen perävaunu voidaan kuitenkin muodostaa puoliperävaunusta apuvaunun avulla.

Kuorma-autosta ja varsinaisesta perävaunusta muodostetun ajoneuvoyhdistelmän maksimipituus Ruotsissa on 24,0 metriä. Alankomaissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa moduuliyhdistelmillä voidaan liikennöidä rajoitetulla tieverkolla, mutta ne ovat huomattavasti harvinaisempia kuin Suomessa ja Ruotsissa. (Jonsson & Åkerman 2007.)

HCT -mitat

Vuoden 2019 alusta lähtien on Suomessa sallittu jopa 34,50m pitkät HCT -yhdistelmät. Moduulijärjestelmä on kuitenkin edelleen käytössä tästä maksimipituuden kasvusta huolimatta.

HCT -mitat tarkoittavat euromittoja pidempiä puoliperävaunuyhdistelmiä sekä muita yhdistelmiä joiden pituuden pohjana enemmän kuin lyhyt ja pitkä moduuli eli yli 25,25 metriä pitkiä. Suurimman sallitun 34,5 metrin pituuden taustalla on 2 * 7,82m ja 13,6m kuormatilat eli aiemmin mainitut moduulimitat, mutta suurelle yleisölle vain 25,25m pitkä on moduulimittainen.

Oikaisu- ja vetopituuksien sijaan pituutta HCT -yhdistelmissä rajoittaa useimmissa tapauksissa suorituskykyperusteisesti kääntyvyyssääntö.

Täysperävaunuyhdistelmän pituutta rajoittaa käytännössä kääntyvyyssääntö, minkä puitteissa pystyy toteuttamaan noin 31 metriä pitkän yhdistelmän, minkä kuormatilojen ulkopituudet ovat noin 9,5 ja 17,5 metriä. Tämä mitta on käytännössä sama, mitä kahdella 13,6 metrisellä standardi puoliperävaunulla saavuttaa. Kuormatilojen sisäpituus on täl- löin 26 metriä ja pieni pelivara. Tämän kokoluokan kalustosta on selkeä standardi tulevaisuudessa.

admin

1 thought on “EMS European Modular System eli moduulijärjestelmä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *