VAK; Luokka 2 Kaasut – Vaaraominaisuudet

Värimerkinnät kaasupulloissa ilmaisevat kaasujen ominaisuuksia Kaasun olomuodon merkitys Tukahduttavat kaasut – vaaraominaisuudet Esimerkkejä tukahduttavista kaasuista Vaara- ja onnettomuustilanteet Hapettavat kaasut – vaaraominaisuudet Esimerkkejä hapettavista kaasuista Vaara- ja onnettomuustilanteet Palavat kaasut…

VAK; Tyhjät puhdistamattomat pakkaukset osa 1

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyy usein tyhjien pakkauksien, esimerkiksi lähettäjälle palaavien kaasupullojen kuljetuksia. Tyhjien, puhdistamattomien pakkausten kuljetuksen vapaarajan määrittäminen voi olla joskus hankalaa. Tässä artikkelissa käsitellään ne kohdat, jotka ovat kappaletavarakuljetuksien kuljettajalle olennaisimmat.

VAK; Kuljetusasiakirja vaatimus

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (2.8.1994/719) ja Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (13.3.2002/194) määräävät kuljetusasiakirjasta, joka vaaditaan vaarallisten aineiden kuljetuksessa. Asiakirja vaatimus on olemassa, oli kysymyksessä vapaarajan ylittävä tai sen…

Ajolupavaatimus

Lähtökohta tarvittavan ajoluvan ja vapaarajan määrittämiseen on erottaa kappaletavara, irtotavara ja säiliökuljetukset toisistaan.

Artikkelissa perehdytään näihin kuljetusmuotoihin ajolupavaatimuksen näkökulmasta.