VAK; Tyhjät puhdistamattomat pakkaukset osa 1

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyy usein tyhjien pakkauksien, esimerkiksi lähettäjälle palaavien kaasupullojen kuljetuksia. Tyhjien, puhdistamattomien pakkausten kuljetuksen vapaarajan määrittäminen voi olla joskus hankalaa. Tässä artikkelissa käsitellään ne kohdat, jotka ovat kappaletavarakuljetuksien kuljettajalle olennaisimmat.

Artikkelisarjaa päivitetty!

Uusi tieliikennelaki astuu voimaan 1.6.2020. Uuden lain myötä tulee muutoksia myös kuormaukseen ja kuorman varmistamiseen liittyen. Artikkelisarja; Ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman varmistaminen on nyt päivitetty tieliikennelain osalta. Artikkeleita on lisäksi…