Rahditus 2; rahditusperusteet

Rahditusperusteita käyttämällä voidaan määrittää kuljetettavalle kuormalle laskennallinen rahdituspaino. Rahdituspaino lasketaan massan, tilavuuden tai lähetyksen todellisuudessa käyttämien lavametrien mukaan. Rahditusperusteita ovat; bruttopaino, tilavuuspaino, lavametripaino, lava(paikka)paino.

Rahditus 1; kuljetussopimus, hinnoittelu ja käytetyt termit

Artikkelissa käydään läpi peruskäsitteitä, mitkä liittyvät rahdittamiseen. Rahdittaminen on osa kuljetuksen hinnoittelua, siksi kuljettajan tuleekin hallita peruskäsitteistö ja olla selvillä rahditusperusteista, sekä siitä miten rahdituspaino määritetään.

Rahtarin matikka ja fysiikka osa 3; kertoimet

Kahdessa edellisessä osassa esitettyjen yksiköiden ilmoittamisessa käytetään usein desimaali- ja lisäkertoimia. Kertoimet merkitään yksikön tunnuksen eteen symbolilla tai yksikön nimen eteen etuliitteellä. Esimerkiksi voiman yksikön newtonin (N) kertoimia (deka ja…

Ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman varmistaminen osa 1; vastuut & lähtökohdat

Ajoneuvolaki Tieliikennelaki; tieliikenteen periaatteet Tieliikennelaki; yleiset kuormaussäännökset Tieliikennelaki; vastuu ajoneuvon kuormaamisesta kaupallisissa kuljetuksissa Laki vaarallisten aineiden kuljetuksista Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä Tiekuljetussopimuslaki Tämän artikkelisarjan tarkoitus ei…

Rahtarin matikka ja fysiikka osa 1; SI -järjestelmä

Rahtarin matikka ja fysiikka artikkelisarjan tarkoituksena on antaa hieman perusteita kuljettajan työtehtävissä vastaan tulevien fysiikan termien ja laskutoimituksien ymmärtämiseen. Tämän ensimmäisen osan aiheena on SI -järjestelmä perusteet. Näiden ymmärtäminen on…