Ajolupavaatimus; kappaletavara- vai säiliökuljetus?

UN-säiliö

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyen on tärkeää pystyä määrittämään paitsi vapaaraja, myös se millaisesta kuljetuksesta on kysymys.

Lähtökohta tarvittavan ajoluvan määrittämiseen ja kuljetuksen vapaarajan laskemiseen on erottaa kappaletavara, irtotavara ja säiliökuljetukset toisistaan. Vapaarajaa sovelletaan ainoastaan kappaletavarakuljetuksissa. Säiliö- tai irtotavarakuljetuksiin luokiteltavissa kuljetuksissa vapaarajaa ei ole.

Irtotavarakuljetuksiin ei tarvita erillistä ajolupakoulutusta, kuten säiliökuljetusiin, vaan perusmuotoinen ajolupa riittää huomioiden luokkien 1 ja 7 lupavaatimuksen.

Kappaletavarakuljetuksen määritelmä

Kappaletavara kuljetuksiin luokitellaan;

Edellä mainituissa siis sovelletaan vapaarajataulukkoa. Taulukon avulla voidaan määrittää ylittääkö kuljetus määritellyn vapaarajan ja tarvitaanko ajolupaa.

Säiliökuljetuksen määritelmä

Kyseessä on säiliökuljetus, kun kuljetetaan;

HUOM! Kiinteä säiliö määritellään yli 1000 litran / 1 m3 säiliöksi. Irrotettava säiliö voi olla yli tai ali 1000 litraa / 1 m3.


Vaikka kyseessä olisi säiliökuljetus, niin välttämättä ei vaadita kuitenkaan säiliöajolupaa. Lue alta säiliöluvan vaativat kuljetukset.


Ajolupavaatimus

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta (6.4.2011/401)

4 § Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja vaarallisia aineita tiellä kuljettavan ajoneuvon kuljettajalla on oltava ADR-ajolupa seuraavasti:

Yhdistetty perusajolupa

Yhdistetty perusajolupa oikeuttaa kuljettamaan luokkien 1 – 9 aineita seuraavasti;

  • kollit, tynnyrit, kaasupullot, IBC-pakkaukset jne.
  • irtotavaraa

Sekä säiliökuljetukseksi luettavia vaarallisia aineita seuraavasti;

  • tilavuudeltaan enintään 1000 litraa irrotettavaa säiliötä (yksi tai useampi)
  • tilavuudeltaan enintään 1000 litran monisäiliöajoneuvoa
  • yksittäistilavuudeltaan enintään 3 m³ / 3000 litran säiliökonttia, MEG-konttia tai UN-säilötä tai useampia niitä

Perusajolupa

Perusajolupa oikeuttaa kuljettamaan täysin samoja määriä aineita kuin yhdistetty perusajolupa, edellä mainituissa pakkauksissa, mutta luokkien 1 (räjähteet) ja 7 (radioaktiiviset) aineiden kuljetus on kielletty perusajoluvalla.

Säiliöajolupa

Säiliöajolupa vaaditaan kun;


Yhteenvetona voisi summata, ettei aina ole täysin selvää mikä luokitellaan kappaletavarakuljetukseksi ja mikä puolestaan on säiliökuljetus. Yhtenä hyvänä merkkinä on ajoneuvon hyväksyntä. Jos säiliöajoneuvolla on ADR- / VAK-hyväksyntä tarkoittaa että ajoneuvon säiliökoko ylittää rajat ja kuljettajalta vaaditaan säiliöajolupa.

admin

1 thought on “Ajolupavaatimus; kappaletavara- vai säiliökuljetus?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *