Ajolupavaatimus; kappaletavara- vai säiliökuljetus?

Säiliökontti

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyen on tärkeää pystyä määrittämään paitsi vapaaraja, myös se millaisesta kuljetuksesta on kysymys.

Lähtökohta tarvittavan ajoluvan määrittämiseen ja kuljetuksen vapaarajan laskemiseen on erottaa kappaletavara, irtotavara ja säiliökuljetukset toisistaan. Vapaarajaa sovelletaan ainoastaan kappaletavarakuljetuksissa. Säiliö- tai irtotavarakuljetuksiin luokiteltavissa kuljetuksissa vapaarajaa ei ole.

Kappaletavara- vai säiliökuljetus?

Kappaletavarakuljetuksiin luokitellaan;
* pakkaukset ja kollit
* tynnyrit ja kaasupullot
* astiat, joiden tilavuus enintään 450 l
* suurpakkaukset, eli IBC -pakkaukset, joiden koko enintään 3 m³ / 3000 l
* suurpäällykset

Edellä mainituissa siis sovelletaan vapaarajataulukkoa ja sen avulla voidaan määrittää ylittääkö kuljetus taulukossa määritellyn vapaarajan.

Kyseessä on säiliökuljetus kun kuljetetaan;
* kiinteää säiliötä, jonka tilavuus yli 1000 l (säiliöajoneuvo)
* irroitettavaa säiliötä, jonka tilavuus yli 450 l
* säiliökonttia, jonka tilavuus yli 450 l
* monisäiliöajoneuvoa (kaasu), jonka tilavuus yli 450 l
* MEG -säiliöajoneuvoa (kaasu), jonka tilavuus yli 450 l

HUOM! Kiinteä säiliö määritellään yli 1000 litran säiliöksi. Irroitettava säiliö voi olla yli tai ali 1000 litraa.
HUOM!! Vaikka kyseessä olisi säiliökuljetus, niin välttämättä ei vaadita kuitenkaan säiliöajolupaa. Lue alta säiliöluvan vaativat kuljetukset.

Ajolupavaatimus

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta (6.4.2011/401)

4 § Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja vaarallisia aineita tiellä kuljettavan ajoneuvon kuljettajalla on oltava ADR-ajolupa seuraavasti:

Yhdistetty perusajolupa oikeuttaa kuljettamaan luokkien 1 – 9 aineita;
* kollit, tynnyrit, kaasupullot ja IBC -säiliöt
* enintään 1000 litran irroitettavaa säiliötä
* enintään 1000 litran monisäiliöajoneuvoa
* enintään 3 m³ / 3000 litran säiliökonttia tai
* useampia niitä ja
* irtotavaraa

Perusajolupa oikeuttaa kuljettamaan täysin samoja määriä aineita, edellä mainituissa pakkauksissa, mutta luokkien 1 (räjähteet) ja 7 (radioaktiiviset) aineiden kuljetus on kielletty perusajoluvalla.

Säiliöajolupa vaaditaan kun;
* ajetaan säiliöautolla
* irroitettavat säiliöt yli 1000 litraa
* monisäiliöajoneuvo yli 1000 litraa
* säiliökontti yli 3m³ / 3000 litraa

Yhteenvetona voisi summata ettei aina ole täysin selvää, mikä luokitellaan kappaletavarakuljetukseksi ja mikä puolestaan on säiliökuljetus. Kyseisiä rajoja ja määritelmiä on hankala muistaa ulkoa, mutta lähtökohtana sille että pystyy määrittämään tarvitaanko ajolupaa ja jos tarvitaan niin millainen on että kykenee erottamaan kappale-, irtotavara- ja säiliökuljetukset toisistaan.

   Lähetä artikkeli PDF tiedostona   
admin

1 thought on “Ajolupavaatimus; kappaletavara- vai säiliökuljetus?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *