Artikkelisarjaa päivitetty!

Uusi tieliikennelaki astuu voimaan 1.6.2020. Uuden lain myötä tulee muutoksia myös kuormaukseen ja kuorman varmistamiseen liittyen. Artikkelisarja; Ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman varmistaminen on nyt päivitetty tieliikennelain osalta. Artikkeleita on lisäksi…

Rahditus 2; rahditusperusteet

Rahditusperusteita käyttämällä voidaan määrittää kuljetettavalle kuormalle laskennallinen rahdituspaino. Rahdituspaino lasketaan massan, tilavuuden tai lähetyksen todellisuudessa käyttämien lavametrien mukaan. Rahditusperusteita ovat; bruttopaino, tilavuuspaino, lavametripaino, lava(paikka)paino.

Rahditus 1; kuljetussopimus, hinnoittelu ja käytetyt termit

Artikkelissa käydään läpi peruskäsitteitä, mitkä liittyvät rahdittamiseen. Rahdittaminen on osa kuljetuksen hinnoittelua, siksi kuljettajan tuleekin hallita peruskäsitteistö ja olla selvillä rahditusperusteista, sekä siitä miten rahdituspaino määritetään.