VAK; Kuljetusasiakirja vaatimus

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (2.8.1994/719) ja Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (13.3.2002/194) määräävät kuljetusasiakirjasta, joka vaaditaan vaarallisten aineiden kuljetuksessa. Asiakirja vaatimus on olemassa, oli kysymyksessä vapaarajan ylittävä tai sen…

EMS European Modular System eli moduulijärjestelmä

Artikkelin pohjana on käytetty Väylä viraston julkaisua moduulijärjestelmästä ja Traficomin asiantuntijan Otto Lahden vastikään julkaistua artikkelia ammattilehdessä. Taustaa Euroopan Unionin direktiivissä 96/53/EY (1996) säädettiin EU-maiden välisessä liikenteessä puoliperävaunun kuormatilan maksimipituudeksi…

Kantavuuden laskeminen 2; puoliperävaunu ja A-double

Puoliperävaunun vetoauto Ensimmäinen puoliperävaunu Puoliperävaunu yhdistelmän kantavuus A-double HCT-yhdistelmä Apuvaunu Toinen puoliperävaunu (kapelli) A-double yhdistelmän kantavuus Kuorman sijoittaminen Kokeile Kantavuus Laskuria! Kantavuus laskuri on kehityksen alla oleva projekti, joka toimii…