Uusimmat artikkelit

Tilaa RSS -syöte: https://www.kuljettaja.net/feed/

Tietoa sivustosta

Raskaan kaluston kuljettajan täytyy olla oman alansa ammattilainen. Työtä täytyy pystyä tekemään turvallisesti ja tehokkaasti, lakeja ja asetuksia noudattaen. Erilaiset säädökset, direktiivit ja asetukset antavatkin hyvin tarkat raamit kuljettajan työhön. Tämän sivuston tarkoituksena on selkiyttää noita säädöksiä ja termejä.

Sivusto on rakennettu mahdollisimman pelkistetyksi ja yksinkertaiseksi, jotta se toimisi nopeasti myös mobiililaitteilla ja voisi olla käytännöllinen muuallakin kuin kotikoneella istuttaessa.

Kuljettaja.net sivusto rakentuu sanaston ja käsiteluettelon pohjalle. Näistä voi etsiä yksittäisiä sanoja ja niiden selitteitä, mutta myös pidempiä käsitteitä. Uusia termejä ja käsitteitä lisätään luetteloihin epäsäännöllisen säännöllisesti ja jo olemassa olevia muokataan tarpeen mukaan.

Sanaston ja hakemiston lisäksi sivulta löytyy sanaston käsitteisiin pohjautuvia artikkeleita.

Ainakin toistaiseksi sivusto keskittyy pääasiassa rahtikuljetusten, kaupan- ja teollisuuden kappaletavarakuljetuksien, sekä säiliökuljetuksien maailmaan. Tulevaisuudessa sivustoa saadaan toivottavasti kehitettyä myös laajemmin sanastoltaan vastaamaan koko laajaa kuljetusalaa ja sen osa-alueita.

Tietosuojaseloste

Lue TIETOSUOJASELOSTE

Tekijänoikeudet

Kaikki teksti oman kirjoittajan tuotantoa, poislukien suorat lainaukset lähdemateriaalista (esim. lakiteksti), jotka on merkitty. Kaikki artikkeleissa käytetyt lähteet on merkitty teksteihin ja kuviin.

KUVIA TAI TEKSTIÄ EI SAA KÄYTTÄÄ ILMAN LUPAA!

Kirjoittajasta

Sivustoa ylläpitää ja kirjoittaa yksityinen henkilö, joka rakentaa sivustoa oman ammattitaidon ja -tiedon kehittämiseksi. Kirjoittaja työskentelee raskaankaluston kuljettajana ja on kouluttautunut alalle myös perustutkinnon ja ammatillisen tutkinnon kautta. Lisäksi kirjoittajalta löytyy turvallisuusneuvonantajan tutkinto.